Verksamhetsprofil/verksamhetsidé:

Mångkulturell Hemtjänst AB i Stockholm är ett mångkulturellt företag som sätter människan i centrum. Företagets filosofi är att alla har samma värde och rätt till samma service och omsorg. Målgruppen är i första hand äldre med annan språklig, kulturell och etnisk bakgrund än svensk.

Mångkulturell Hemtjänst AB i Stockholm kommer att ge kulturell och språklig anpassad omvårdnad och service som stämmer överens med den enskildes behov och krav. Dessutom erbjuds ett varierande utbud av aktiviteter som kan tillfredställa olika behov och önskningar. Vi erbjuder våra tjänster i Stockholms alla stadsdelar, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, och Danderyd.

I Järfälla erbjuder vi boendestöd.

Omvårdnad och servicetjänster kommer att formas för att uppfylla kraven som har ställts av Stockholms stad när det gäller de tre kvalitetskriterierna.

  • Gott bemötande, respekt och integritet.
  • Trygghet och kontinuitet.
  • Inflytande och självbestämmande.